2009-0606 All-Star Open Ceremony - jfahrnkopfphoto